Flower Tales


*update* There will be a festive finissage on the weekend of July 3 and 4
I will attend Saturday 3 from 12.00-16.00

(Due to the measures, a festive opening was not yet possible) 

exhibition Flower Tales Artzaanstad-Lies Goemans

Up from May 29, Artzaanstad will start a lively exhibition with flowers in the lead. After the long lockdown this is just what we all need. Flower Tales is intended to please, delight, inspire and celebrate life in all its forms. So be sure to visit the beautiful industrial gallery on the inspiring Hembrug terrain in Zaandam.

There will be new paintings by me on show, all out of the series Floral Poetry

-Floral Poetry is a series of flower portraits in which the love for Goemans ‘model’ is essential. With flower bulb growers in her family line, this immense interest is not surprising.- “They show me zest for life, with their vivid colors. They are shouting ‘I’m alive’! No holding back, giving all there is, shining and showing, bright and proud. Out of pure personal bliss, these portraits arise.”

In this exhibition you will also find work by Stephan Gross, Hans Withoos and Annemarie Vink, among others. 

 

Practical Information

w h e r e

Artzaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam (op het hembrugterrein)

w h e n

May 29 to July 04 2021
Opening hours: Tuesday to Saturday from 10.00 to 17.00
Every first Sunday of the month from 12.00 to 17.30
Festive ending in the weekend of 3 and 4 July

more information on the exhibition Flower Tales can be found HERE
contact details of the gallery can be found HERE

 

----IN DUTCH ------

*update* Er is een feestelijke finissage  het laatste weekend op 3 en 4 juli
Ik zal er zijn Zaterdag 3 van 12.00-16.00

(Vanwege de maatregelen was er eerder geen opening mogelijk)

 

Vanaf 29 mei start Artzaanstad fris na de lockdown een levendige expositie met bloemen in de hoofdrol. ‘Flower Tales’ is bedoeld om te behagen, verblijden, inspireren en om het leven te vieren in al haar vormen.
Dus breng zeker een bezoekje aan de prachtige industriële galerie op het inspirerende hembrug-terrein in Zaandam.

Van mij zullen er nieuwe schilderijen te zien zijn in de serie Floral Poetry

-Floral Poetry is een serie bloemportretten waarin de liefde voor Goemans ‘model’ centraal staat. Met bloembolkwekers in haar familielijn is deze mateloze interesse niet vreemd. -“Ze tonen me levenslust, met hun rijke kleuren.  Ze schreeuwen ‘Ik leef’!  Geen terughoudendheid, alles geven wat er is, stralend en showend, helder en trots. Uit puur persoonlijke gelukzaligheid, ontstaan ​​deze portretten.”

In deze expositie zie je verder werk van o.a. Stephan Gross, Hans Withoos en Annemarie Vink.

Praktische Informatie

w a a r

Artzaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam (op het hembrugterrein)

w a n n e e r

29 Mei t|m 04 Juli
Openingstijden: Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Elke eerste zondag van de maand van 12.00 tot 17.30 uur
Feestelijke Finissage 03 en 04 juli

info over de expositie Flower Tales vind je HIER
contactgegevens van de galerie vind je HIER