Landscape Paintings


For me it's about finding beauty and praise it. In paint. It's all around us, for free. Being outside in nature, feeling the surrounding and transforming it into a new world of color and structure on canvas.

Voor mij draait het om het vinden van schoonheid en dat waarderen, vergroten. In verf. Het is er gewoon, voor ons allemaal, voor niets. Buiten zijn, de natuur voelen en dat transformeren tot een nieuwe wereld in kleur en structuur op doek.